ARMAIRUAK ESKURATZEKO ETA BERRIRO ALOKATZEKO ARAU OROKORRAK (2020-2021)

Honen bidez, 2020/2021 ikasturterako, Bilboko Ingeniaritza Eskolako armairuak eskuratu, aldaketa eskatu eta berriro alokatzeko arauak ezartzen dira.

 

  1. ARMAIRUAK ESKURATZEA

 

1.1. Zerbitzu hau Bilboko Ingeniaritza Eskolako ikasleentzat bakarrik da, eta kasuan kasuko ikasleen kontseiluak kudeatzen du.

1.2. Armairuak lortzeko epea 2020ko otsailaren 8an zabalduko da, 14:00etan, eta online bidezko formulario bat bete beharko da. Web orriaren bidez alokatuko dira armairuak: https://eibikaslekontseilua.eus .

1.3. Armairuak denak agortu arte banatuko dira, eskaeren ordenaren arabera, armairuak eskatzen jarraitu bitartean. Ikasle bakoitzak, ahal den neurrian, eskuragarri daudenen artetik nahi duen armairua eska dezake.

1.4 Armairuak partekatzeko aukera eskainiko bada ere, kasu honetan ere, pertsona bakarra agertuko da errentari gisa, eta, beraz, armairuaren erantzukizuna izango du ondorio GUZTIETARAKO.

1.5. Armairuaren ordainketa formalizatutakoan eta behar diren tramiteak egindakoan (eskuzko sinadura eta kontratua behar bezala betetzea), errentari bakoitzak bere giltzarrapo propioa erabili beharko du dagokion armairuan. Hau da, Ikasleen Kontseiluak ez du inoiz ere giltzarraporik eskainiko.

 

  1. BIGARREN LAUHILEKOA

*Ikasturte honetan lehen lauhilekoan alokatu ez direnez, 2. artikulua ez da aplikatuko.

2.1. Lehen lauhilekorako bakarrik alokatutako armairua hustu egin beharko du errentari bakoitzak bigarren lauhilekoaren aurreneko astean.

2.2. Alokairua bigarren lauhilekorako berritu nahi izanez gero, aste hori izango du ordainketa formalizatzeko eta kasuan kasuko izapideak egiteko berriro (eskuzko sinadura eta kontratua behar bezala betetzea). Epe bera izango da fidantza itzultzeko, armairua berriro alokatu nahi ez bada. 5. puntuko prozesuari helduko zaio, itzultzeko data izan ezik.

2.3. Bigarren lauhilekoko lehenengo astea igarotakoan, armairuak hustuko dira 6.2 eta 6.5 ataletan adierazitakoari jarraituz, 6.4 ataleko data muga aldatuz, hots, 2020ko urriaren 1eko dataren ordez beste hau izango da: 2020ko martxoaren 1a, eta eskuragarri diren armairuak alokatuko dira berriro ohiko prozedura erabiliz, lauhileko baterako alokairua bakarrik eskainita.

 

  1. PREZIOAK

Alokatzeko zerbitzua doakoa izango da. Hala ere, 10€ fidantza jarri beharko da.

 

  1. ORDAINTZEKO ERA

 

4.1 Armairu bat alokatzeko, horren alokairuari dagokion fidantza ordaindu beharko da, Ikasle Kontseiluak ezarrita. Fidantza osoa itzuliko da armairuak erabiltzeko baldintza betez gero.

4.2. Stripe plataformaren bidez ordainduko da. Plataforma horrek kreditu txartelaren bidezko ordainketak onartzen ditu.

 

4.3. Hauek dira eskatzen diren agiriak: ordainketaren frogagiria, eskuz sinatutako eta behar bezala betetako kontratua, eta oinarri hauen kopia bat, eskuz sinatuta.

 

  1. FIDANTZAREN ITZULKETA

 

5.1. Graduko azterketen ezohiko deialdia amaitu eta ondorengo astean 3 eguneko epea irekiko da eta, egun horietan, Ikasleen Ordezkaritzan, Ikasleen Kontseiluko lehendakariak baimendutako pertsonak egongo dira fidantza itzultzeko prozedura erraztearren.

5.2. Epe horretan, errentari bakoitza Ikasleen Ordezkaritzatik pasa daiteke fidantza itzultzeko prozedura abiarazteko.

5.3. Fidantza itzultzeko, ikastegiko Ikasleen Kontseiluko lehendakariak baimendutako pertsonetako batek begiratu beharko du nola dagoen armairua eta berori zigilatu. Hala, armairuaren errentamendua amaitutzat joko da.

5.4. Armairua egoera onean badago, eta errentariak oinarri hauek zuzen bete baditu, fidantza osoa itzuliko zaio.

5.5. Aurreko artikuluan (5.4) adierazitako baldintzetako bat edo gehiago bete ez badira, Ikasleen Kontseiluak aztertuko du ea errentariari EZ zaion itzuliko fidantza osoa edo fidantza zati bat. Hartutako azken erabakiaren berri emango zaio astebeteko epean, gehien jota.

5.6. Gomendatzen da errentaria, edo errentariak baimendutako pertsona bat (baimen emaileak eta baimena jaso duen pertsonak sinatutako egiaztagiri bat aurkeztuta), armairuaren egoera zertan den begiratzen denean bertan egon dadin. Hala egin ezean, horretarako baimendutako pertsonaren irizpidea lehenetsiko da.

5.7. Txeke bidez itzuliko da fidantza. Txekea errentariaren izenean egongo da eta pertsona horrek bakarrik kobratu ahalko du. Txekea jasotzeko, berriz, errentariak edo horretarako baimendutako pertsona batek jaso ahalko du (baimen emaileak eta baimena jaso duen pertsonak sinatutako egiaztagiri bat eta baimen emailearen NANaren fotokopia aurkeztuta).

5.7.1 Itzulketa partziala jatorrizko ordainketaren metodoaren bidez (Stripe) egiterik bada, fidantza automatikoki itzuliko da erreserban ordaintzeko erabilitako bidera.

5.8. Fidantza itzultzeko epea 2021ko irailaren 1ean amaituko da. Data horretatik aurrera txekeek balioa galdu eta ezin izango dira kobratu.

 

  1. ARMAIRUAK HUSTEA

 

6.1. Armairu guztiak 5.1 artikuluan adierazitako epean hustu beharko dira; une horretatik aurrera, ez da bermatzen fidantza itzultzeko arduradunik egongo denik.

6.2. Epe hori pasatuta, Ikasle Kontseiluak neurriak hartuko ditu giltzarrapoak zizailatu eta okupatuta dauden armairuak husteko, eta armairuak egoera onean dauden begiratuko da, 5.3 atalean adierazi bezala. EZ da itzuliko zizailatutako giltzarrapoaren diru zenbatekoa.

6.3. Ikasleen Kontseilua harremanetan jarriko da egoera onean ez dauden armairuen errentariekin, eta, horren ondorioz, EZ zaie fidantza osoa edo fidantza zati bat itzuliko, 5.5 atalean adierazi bezala.

6.4. Armairuetatik ateratzen den material guztia Ikasleen Kontseiluak gordeko du 2021ko urriaren 1 arte.

6.5. Egun hori igarotakoan, Ikasle Kontseiluak material hori Galdutako Objektuak sekzioan utziko du.

 

  1. DATUAK BABESTEA

 

7.1. 2021ko urriaren 1 arte biltegiratuko dira emandako datu guztiak

7.2. Datu horiek helburu hauetarako bakarrik erabiliko dira: errentariarekin harremanetan jartzeko, oinarri hauek betetzeko eta egungo zerbitzuaren kalitatea hobetzeko etorkizunari begira.

 

  1. ERANTZUKIZUNA

 

8.1. Ikasle Kontseiluak ez du armairuetako edukiaz erantzukizunik hartuko, ezta armairuetan gerta litezken gorabeherez edo ebasketez ere.

8.2. Errentari bakoitza arduratuko da bere armairu barruko espazioaz armairua errentamenduan duen bitartean, hau da, ulertuko da espazio horren eta armairuan dagoen edukiaren kontserbazioa pertsona horren erantzukizuna izango dela.

 

  1. OINARRIEN IRISMENA ETA ONARPEN ESKUBIDEA

 

9.1. Ikasle Kontseiluak beretzat gordetzen du armairu bat ikasle bati EZ alokatzeko eskubidea, hots, kontuan hartuko da Ikasle Kontseiluak edo UPV/EHUk zerbitzu hori edo bestelakoak eskaini dituenean horiek erabiltzeko baldintzak zuzen bete diren ala ez.

9.2. Ikasle Kontseiluak beretzat gordetzen du oinarri hauen irismena mugatzeko eskubidea, baldin eta haien interpretazioak zalantzak edo gaizki ulertuak, eztabaida edota nahastea sortzen baditu alde interesdunetako batean. Dena dela, beti zainduko du berdintasun, ekitate eta justizi baldintzak bete daitezen.

10. Pribatutasun Politika

 

 

 

Armairu bat eskuratzeak ARAU OROKOR HAUEK ONARTZEA dakar berekin. ARAU HAUEK EZ EZAGUTZEAK EZ DU SALBUESTEN HORIEK BETETZEKO BEHARRETATIK.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Instagram